Stažení článku

KLIMEŠ, J. (2012): Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů. Geografické rozhledy, 21(5), 26–27.