Stažení článku

BIČÍK, I. (2012): Úvodník. Geografické rozhledy, 21(4), 1.