Stažení článku

TOMEŠ, J. (2012): Sport a geografie I. Geografické rozhledy, 21(4), 6–9.