Stažení článku

KABELKA, K., KOUŘIL, M. (2012): Krajinou našeho regionu II. Regionální metodika pro střední školy. Geografické rozhledy, 21(4), 12–13.