Stažení článku

TOMEŠ, J. (2012): Sport a geografie II. Geografické rozhledy, 21(4), 18–20.