Stažení článku

GELNÁ, T. (2012): Sportovní aktivity a veřejná podpora sportu. Geografické rozhledy, 21(4), 26–27.