Stažení článku

BIČÍK, I. (2012): Úvodník. Geografické rozhledy, 21(3), 1.