Stažení článku

HEŘMANOVÁ, E. (2012): Jihočeské rybníky a rybníkářství. Geografické rozhledy, 21(3), 5–7.