Stažení článku

KABELKA, K., VORLÍČEK, J. (2012): Krajinou našeho regionu I. Regionální metodika pro střední školy. Geografické rozhledy, 21(3), 12–13.