Stažení článku

POLONSKÝ, F., NOVOTNÝ, J. (2012): Vnímání sociálněgeografických makroregionů světa. Geografické rozhledy, 21(3), 16–17.