Stažení článku

NOVOTNÝ, J. (2011): Kořeny nerovnoměrného rozvoje: role geografické makropolohy a souvisejících faktorů. Geografické rozhledy, 21(2), 2–5.