Stažení článku

SPILKOVÁ, J. (2011): Mikrogeografie: maloobchodní prostředí jako ukázka arény pro studium mikroměřítka. Geografické rozhledy, 21(2), 8–9.