Stažení článku

DOBEŠOVÁ, Z., PECHANEC, V. (2011): Body zájmu – tvorba a využití. Geografické rozhledy, 21(2), 18–19.