Stažení článku

HESSLEROVÁ, P., POKORNÝ, J. (2011): Teplota krajiny jako indikátor jejího fungování II. Geografické rozhledy, 21(2), 30–31.