Stažení článku

BIČÍK, I. (2011): Úvodník. Geografické rozhledy, 21(1), 1.