Stažení článku

KUČEROVÁ, S. (2011): Nezadržitelně se vyvíjející terciér a kvartér. Geografické rozhledy, 21(1), 12–13.