Stažení článku

ŠAUER, M., VYSTOUPIL, J. (2011): Cestovní ruch očima geografie. Geografické rozhledy, 21(1), 20–21.