Stažení článku

ČERMÁKOVÁ, D. (2011): Podnikání cizinců na Královské cestě v Praze. Geografické rozhledy, 21(1), 24–25.