Stažení článku

POKORNÝ, J., HESSLEROVÁ, P. (2011): Úloha vegetace a vody v utváření klimatu I. Geografické rozhledy, 21(1), 28–29.