Stažení článku

ŠANDOVÁ, M. (2011): Předpovídání počasí. Geografické rozhledy, 20(5), 2–3.