Stažení článku

SKRIPNIKOVÁ, K. (2011): Krupobití. Geografické rozhledy, 20(5), 4–5.