Stažení článku

JEŘÁBEK, M., PEŠTOVÁ, J., ŠIMBERA, J. (2011): Mezinárodní zeměpisná olympiáda 2010. Geografické rozhledy, 20(5), 32.