Stažení článku

KUČERA, Z., BIČÍK, I., KUPKOVÁ, L., ŠTYCH, P. (2011): Vývoj využití krajiny Česka pomocí geografických informačních systémů a dálkového průzkumu Země. Geografické rozhledy, 20(5), volně vložená příloha k článku Z. Kučery na s. 14–18.