Stažení článku

TOMEŠ, J. (2011): Ozbrojené konflikty po konci studené války – hlavní zóny nestability. Geografické rozhledy, 20(4), 2–5.