Stažení článku

KUŠNIRÁKOVÁ, T. (2011): Novodobé otrokářství – každodenní realita nejen rozvojových zemí. Geografické rozhledy, 20)4), 8–9.