Stažení článku

ŠTYCH, P., JELÉNEK, J. (2011): Počítačové rekonstrukce krajiny – objevujme historii zaniklých sídel pomocí moderních geoinformačních technologií. Geografické rozhledy, 20(4), 10–11.