Stažení článku

KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z., REEVES, D., HUPKOVÁ, M. (2011): Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti. Geografické rozhledy, 20(4), 22–23.