Stažení článku

KUČERA, Z., ŠTYCH, P., JELÉNEK, J. (2011): Zaniklá sídla: jejich vznik, poznání a rekonstrukce. Geografické rozhledy, 20(4), 32.