Stažení článku

BIČÍK, I. (2011): Úvodník. Geografické rozhledy, 20(3), 1.