Stažení článku

BOBR, L., RIEZNER, J. (2017): Scénické silnice a jejich proměny na příkladu USA a Německa. Geografické rozhledy, 26(3), 31–32.