Stažení článku

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy, 20(3), 6–7.