Stažení článku

MÜLLER, J. (2011): Sčítání lidu z hlediska geografie. Geografické rozhledy, 20(3), 14–17.