Stažení článku

CHUMAN, T., ROMPORTL, D. (2011): Suburbanizace a její vliv na přírodní prostředí. Geografické rozhledy, 20(3), 22–23.