Stažení článku

BIČÍK, I. (2016): Úvodník. Geografické rozhledy, 26(2), 1.