Stažení článku

KUČEROVÁ, S., PULDOVÁ, P. (2011): Suburbanizace z ptačí perspektivy. Geografické rozhledy, 20(3), 32.