Stažení článku

KOLEJKA, J. (2010): Otevřená kniha přírody v Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 20(2), 8–9.