Stažení článku

KUPKOVÁ, L. (2010): Země z nadhledu (5. část): Klasifikace, aplikace DPZ. Geografické rozhledy, 20,(2), 10–13.