Stažení článku

KUČEROVÁ, S. (2010): Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Úkoly k tématu Hustota zalidnění. Geografické rozhledy, 20(2), 14–17.