Stažení článku

KOPAČKA, L. (2010): Geografické aspekty politické, hospodářské a průmyslové transformace po roce 1989 I. Geografické rozhledy, 20(2), 24–25.