Stažení článku

BIČÍK, I. (2010): Úvodník. Geografické rozhledy, 20(1), 1.