Stažení článku

KUPKOVÁ, L. (2010): Země z nadhledu: Senzory a jejich nosiče. Geografické rozhledy, 20(1), 10–11.