Stažení článku

KOPP, J. (2010): Klimatické klasifikace a regionalizace světa ve výuce. Geografické rozhledy, 20(1), 12–15.