Stažení článku

ŠEFRNA, L. (2010): Jaké jsou a kam spějí naše lesy? Geografické rozhledy, 20(1), 22–23.