Stažení článku

SPILKOVÁ, J. (2010): Kulturní dědictví Patagonie. Geografické rozhledy, 20(1), 30–31.