Stažení článku

BIČÍK, I. (2010): Úvodník. Geografické rozhledy, 19(5), 1.