Stažení článku

HORÁK, S. (2010): Střední Asie v proměnách času. Geografické rozhledy, 19(5), 9–11.