Stažení článku

KUPKOVÁ, L. (2010): Základy práce s multispektrálními daty. Geografické rozhledy, 19(5), 15–16.