Stažení článku

BIČÍK, I. (2010): Úvodník. Geografické rozhledy, 19(4), 1.