Stažení článku

KOHOUTKOVÁ, L. (2010): Geografické členění světového oceánu. Geografické rozhledy, 19(4), 8–9.