Stažení článku

PETRUSEK, A. (2010): Skryté krásy Jadranu. Geografické rozhledy, 19(4), 15.